Vaccinatie van de fret

  • fret2.jpg
Fretjes dienen enkel te worden gevaccineerd tegen Hondenziekte (Carre) en Rattenziekte (Leptospirose). Rabies is enkel verplicht voor de Ardennen en het Buitenland.
Gezien er echter geen echte frettenvaccins geregistreerd zijn, worden fretten in België gevaccineerd met hondenvaccins.
Hondenvaccins bevatten ook kattenziekte, zodat in de praktijk je fretje zowel tegen honden-, ratten-, als kattenziekte wordt gevaccineerd.

Opbouw basisimmuniteit

Bij de geboorte is een fretje beschermd tegen ziektes door antistoffen van de moeder. Deze moederantistoffen verdwijnen echter naarmate het fretje ouder wordt, vanaf dan moet hij zelf antistoffen aanmaken om beschermd te zijn.
Het stimuleren van de aanmaak van deze eigen antistoffen - de opbouw van de basisimmuniteit - is het doel van vaccins. Zo'n vaccin is pas nuttig wanneer de moederantistoffen voldoende uit het lichaam verdwenen zijn, daarom is het belangrijk om zeker niet te vroeg te vaccineren.
Op een leeftijd van 6 à 8 weken wordt een fretje voor het eerst gevaccineerd met het basisvaccin en leptovaccin, dit wordt vervolgens op 12 weken herhaald met eventueel het rabiesvaccin erbij. 
De minimumleeftijd - de leeftijd waarop een vaccin niet meer gehinderd wordt door de maternale antistoffen - voor het basisvaccin is 12 weken, toch wordt dit al een eerste keer gegeven op 6 à 8 weken. Dit omdat in een nest met meerdere fretjes niet elk fretje evenveel antistoffen krijgt van de moeder. Het vroege basisvaccin zorgt ervoor dat deze fretjes met minder moederantistoffen toch ook voldoende beschermd zijn. Of een fretje dit vroege basisvaccin al kreeg of niet, het zal toch op 12 weken opnieuw dit basisvaccin krijgen.
 
Standaardschema  
6-8w            Basisvaccin-Lepto
12w Basis-Lepto-(Rabies)

Onderhoud immuniteit : jaarlijks!

Eens de basisimmuniteit opgebouwd is, is het belangrijk om het aantal antistoffen - dus de bescherming tegen ziektes, de immuniteit - op peil te houden. Dit is de bedoeling van het jaarlijkse herhalingsvaccin of "boostervaccin". Want ook al is je fret op jonge leeftijd correct gevaccineerd en heeft hij dus een goede basisimmuniteit, zonder deze herhaalvaccins is hij toch niet voldoende beschermd. 
Het boostervaccin bij de fret wordt jaarlijks gegeven.
 
Vaccinatie Min. Leeftijd1 Immuniteit2
Basis (Kattenziekte + Hondenziekte)      12w 1j
Lepto (Leptospirose, Rattenziekte) 8w 1j
Rabies (Hondsdolheid) 12w 2-3j
1Minimum leeftijd: leeftijd waarbij maternale antistoffen geen hinder meer vormen bij opbouw v/d immuniteit.
2Immuniteit: duur v/d bescherming na volwaardige vaccinatie.